ستون ۱ستون ۲ستون ۳ستون ۴
121a
243b
336c
464d

جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایید

​winox.ir/sampad

winox.ir/sampad

 قابلیت برگزاری انواع آزمون ها

تستی ؛ تشریحی و چاپی

مدیریت و مانیتورینگ آزمون ها


ارائه کارنامه های پیشرفته 

مجهز به بزرگ ترین بانک سوالات کشور

دسترسی 24 ساعته 

تصحیح اوتوماتیک 

پنل اختصاصی دانش آموزان

وبسایت  هدیه

مشاهده تعرفه ها و سفارش

50% تخفیف در صورت خرید یکساله

پیشرفته