راهنما

مدرسه غیردولتی مهرگان

دانش آموزان عزیز ، مشاهده بخش راهنما* قبل از شروع ، برای همه الزامی می باشد! 

بر روی کلاس خود کلیک نمایید

کلاس مجازی

هفتم 1
نهم 3
نهم 2
نهم 1
هشتم 3
هشتم 2
هشتم 1
هفتم 3
هفتم 2

مدرسه غیر انتفائی دوره اول مهرگان

تماس با ما

تلفن:

(044) 33660962 _ 33653731

ساعات کاری :

8:00 صبح تا 14 بعد الظهر

ایمیل:

info@mehrgan.com

ارومیه، خیابان آزادگان 1، کوی 9، پلاک 25

آدرس: