اپلیکیشن مدرسه

    اپلیکیشن مدرسه جایگاه ویژه ای در بین مدرسه و مرکز آموزشی پیدا کرده است  در دنیای امروز که استفاده از موبایل همه گیر شده است و اپلیکیشن ها نقش اساسی در برطرف کردن ارتباطات و امور روزانه پیدا کرده اند ، کلاسه با تحولی بزرگ در اپلیکیشن مدرسه به مراکز آموزشی بزرگ کشور ورود پیدا کرده است و با حمایت آن ها ، در سال 1397 توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات کشور به عنوان …
ادامه مطلب