مدرسه هوشمند

 

مدرسه هوشمند چیست؟

تکنولوژی قرن بیست و یکم به کمک سیستم آموزشی آمده تا دانش آموزان را برای زندگی در دنیایی آماده کند که به سرعت در حال تغییر است.مدرسه هوشمند با آموزش مهارت ها و روش های تدریس متفاوت، درک دانش آموزان را از زندگی گسترش می دهد و با وجود اینترنت و امکان جستجو در کتابخانه های آنلاین، منابع عظیمی برای دانستن در دسترس دانش‌آموزان قرار گرفته است.هدف مدارس هوشمند پرورش نسلی است که لذت دانستن را تجربه کند و یاد بگیرد با ابزار هوشمندی که در اختیار دارد در جستجوی مستمر دانش باشد. با تاکید بر اینکه این مدرسه هوشمند، یک مرکز یادگیری و فعالیت است، دانش آموزان با کار گروهی و ابتکار عمل، درک فزاینده ای از معنای عضویت در جوامع محلی و جهانی، بدست می آورند. تحول سیستم آموزشی مدرسه هوشمند، سیستم آموزشی را با کاربرد تکنولوژی و تجهیزات هوشمند متحول کرده است. دانش آموزان در این مدرسه با ابزارهای هوشمندی که روند یادگیریآنها را ساده کرده، تفکر انتقادی را فرا می گیرند. با دسترسی آسان به منابع علمی توسط تکنولوژی کامپیوتر و شبکه، بخش بزرگی از تدریس معلمان، دانش آموز محور شده است. دانش آموزان به عنوان پژوهشگر به یک مسافرت اطلاعاتی دور دنیا رفته، در مورد اطلاعات جستجو کرده و آنها را جمع آوری می کنند. در طول یک دهه گذشته ، چشم انداز آموزش و پرورش متحول شده و تحولات عظیمی در ارتباط با مفهوم مدرسه هوشمند صورت گرفته است. هنوز بحث داغی در مورد اینکه آیا جامعه بی سواد در قرن بیست و یکم باید در مورد شیوه های مدرن ارتباطات آموزش ببیند یا نه وجود دارد. با این حال ،امروزه اکثر مدارس آموزش های خود را با تکنولوژی همراه ساختند و با امکانات این مدرسه به دانش آموزان در یادگیری عمیق و کاربردی کمک می کنند.

 

اهداف مدارس هوشمند

 تغییر شیوه یادگیری از روش مبتنی بر حافظه به روش مبتنی بر تفکر و خلاقیتتولید نیروی متفکر، خلاق و آشنا با تکنولوژی های روز

توسعه و پرورش فیزیکی ،ذهنی ،احساسی و معنوی دانش آموز

ارائه و فراهم سازی فرصتهایی برای بهبود توانایی ها و استعدادهایی دانش آموزان

افزایش مشارکت همگانی با تجهیزات مدرسه هوشمند در زمینه آموزش

 

مفهوم مدرسه هوشمند از کجا آمد؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که بخش عمده ای از مطالعات دیوید پرکینز، پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد، حول

تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های آموزشی و یادگیری انجام می گرفت، بدین ترتیب در سال 1984

مفهوم مدرسه هوشمند را معرفی کرد و در 1992 کتابی با عنوان "مدارس هوشمند، تفکر و یادگیری بهتر برای

کودکان" منتشر کرد.

 

پرکینز و همکارانش در پروژه زیرو معتقدند اصول مدارس هوشمند برای یک آموزش خوب مبتنی بر دو عقیده زیر است:

  • یادگیری نتیجه تفکر است و همه دانش آموزان قابلیت یادگیری تفکر خوب را دارند.

  • یادگیری باید با درک عمیق همراه باشد که شامل استفاده انعطاف پذیر و فعال از دانش است.

 

این دو اصل ساختاری را برای مدارس به عنوان چشم انداز جامعه یادگیری فراهم می کند که در تفکر و درک

عمیق تکیه دارد، این موجب احترام به اعضا می شود و دانش آموزانی مسئول و متفکر برای مواجهه با

جهان و اعضای متنوع جامعه آن پرورش می دهد، همچنین 7 اساس آموزشی را در الگوی مدارس هوشمند

مشخص کرده اند که بصورت زیر است :

 

 

7 اساس آموزشی مدرسه هوشمند 

  • دانشی که انتقال داده می شود باید توسط مدرسه به دقت بررسی شود. براساس بیشترین سود و پتانسیل پیشرفت دانش آموزان، محتوای آموزشی انتخاب و ساخته شود

 

  • هوش قابلیت یادگیری و تقویت دارد، یک کمیت ثابت نیست، تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزان با آموختن روش های تفکر، عملکرد هوشی بهتری خواهند داشت. فرهنگ مدرسه ای بر این اساس تاثیر بسزایی در دیدگاه دانش آموزان نسبت به توانایی ها و میزان یادگیری آنها خواهد داشت

 

  • در الگوی مدرسه هوشمند بر درک عمیق دانش آموز تاکید می شود به همین علت بر مشارکت و همکاری دانش آموزان در این مدرسه تاکید می شود

 

  • دانش آموزان مطالبی که فرصت و انگیزه یادگیری در آنها تعبیه شده را بهتر می آموزند، تکنیک های تدریس باید در این راستا انتخاب شوند

 

  • ارزیابی به قصد یادگیری دانش آموز باشد نه بر محور نمرات امتحانی و ارزیابی خود محور، دانش آموز را در قبال کیفیت کار و یادگیری مسئولیت پذیر می کند

 

  •  آموزش برمبنای تفکر و درک عمیق دانش آموزان را به حل مسائل پیچیده سوق می دهد و با استقبال آنها مواجه می کند، دانش آموزان در مواجهه با مسائل دشوار احساس هیجان می کنند

 

  • مدرسه هوشمند علاوه بر دانش آموزان امکان رشد معلمان و مسئولان مدرسه را هم محیا می کند.موجب تشویق و حمایت از علایق فکری و حرفه ای آنها می شود. مدرسه به عنوان سازمان یادگیری ساختارهایی ایجاد می کند که کلیه اعضای جامعه مدرسه در فرآیندهای نظارت بر خود همکاری کنند، این سیستمی پویا بوجود می آورد که با تغییر نیازها و دیدگاه جامعه تغییر می کند

 

ویژگی های مدرسه هوشمند 

 

كنترل و مديريت مدارس هوشمند مبتني بر سيستم فناوري رايانه و شبكه انجام ميگيرد.
سیستم ارزيابي و نظارت دانش آموزان در آن به صورت هوشمند طراحی شده است.
تجهیزات هوشمند مانند تخته هوشمند، پروژکتور، زنگ هوشمند و نرم افزار مدرسه را داراست.
آموزش و يادگيري در مدرسه هوشمند تنها مختص معلم نيست بلكه به صورت تعاملي مي باشد، دانش آموز محور است و نقش معلم در اين سيستم، راهنمايي است.
محتواي دروس به دو روش به دانش آموز ارائه ميشود : يكي به روش الكترونيكي و ديگري روشي كه محتوا توسط معلم تهيه ميشود.
ارتباط با والدين توسط نرم افزار مدرسه در یک بستر آنلاین انجام می گیرد، والدین به صورت برخط با مدير و معلمان مدرسه در ارتباط هستند و از وضعيت آموزشي فرزند خود آگاه ميشوند

 

Smith گفت:
Smith گفت:

نوشته های اخیر

دسته بندی ها