​​نـادر علیزاده

نامزد انتخاباتی ششمین دوره شورای اسلامی شهر ارومیه
کاندید ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه